मुख्य पान आमचे विषयी वैशिष्टे सेवा ठेव कर्ज संचालक कर्मचारी संपर्क चौकशी
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
ठेव योजना
-: कर्ज योजना :-
नियमित कर्ज घरदुरुस्ती कर्ज सुवर्ण तारण कर्ज
नियमित कर्ज घरदुरुस्ती कर्ज सुवर्ण तारण कर्ज
संगणकीय कर्ज
टू व्हीलरसाठी वाहन कर्ज
संगणकीय कर्ज ठेवी पासून कर्ज टू व्हीलरसाठी वाहन कर्ज
मशिनरी कर्ज गृहोपयोगी वस्तू कर्ज
तत्कालीन कर्ज मशिनरी कर्ज * गृहोपयोगी वस्तू कर्ज *
प्लॉट खरेदी कर्ज
प्लॉट खरेदी कर्ज *
*अटी व शर्ती लागू
Copyright © 2015 Vainganga Mahila Nagari Sahkari Patsanstha Maryadit; Gadchiroli Powered by : AVCS Solution

website viwers