मुख्य पान आमचे विषयी वैशिष्टे सेवा ठेव कर्ज संचालक कर्मचारी संपर्क चौकशी
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
ठेव योजना

ठेव प्रकार ( *ठेव व्याजदर वेळोवेळी बदलत असतात.सन ३१/०३/२०१८ पर्यंतचे प्रचलित व्याज दर )

:: पिग्मी ठेव व आवर्त ठेव ::

अ.क्र.

मुदत

व्याज दर

१.

१ वर्षे

६%

२.

१ वर्षे ते २ वर्षे

७%

३.

२ वर्षे ते ३ वर्षे

१०%

४.

३ वर्षे ते ४ वर्षे

१०.५०%

५.

४ वर्षे ते ५ वर्षे

१२%

::मुदत ठेव ::

अ.क्र.

मुदत

व्याज दर

१.

४५ दिवस

४.५०%

२.

९० दिवस

५.००%

३.

१८० दिवस

७%

४.

१ वर्षे

७.५०%

५.

१/२ वर्षे ते २ वर्षे

९.५०%

६.

१/२ वर्षे ते ३ वर्षे

१०%

७.

१/२ वर्षे ते ५ वर्षे

१०.५०%

८.

१/२ वर्षे ते ८ वर्षे

१४.००%

जेष्ठ नागरिकांना १ % ज्यादा व्याज दर .

::सुकन्या ठेव योजना ::

अ.क्र.

वय वर्ष

मुदत

मासिक बचत

एकूण बचत

देय रक्कम

१.

० वर्षे ते १ वर्षे

१७ वर्षे

१००

२०४००

६२४७३

२.

१ वर्षे ते २ वर्षे

१६ वर्षे

१००

१९२००

५४६३८

३.

२ वर्षे ते ३ वर्षे

१५ वर्षे

१००

१८०००

४७६४३

४.

३ वर्षे ते ४ वर्षे

१४ वर्षे

१००

१६८००

४१३९७

५.

४ वर्षे ते ५ वर्षे

१३ वर्षे

१००

१५६००

३५८२१

६.

५ वर्षे ते ६ वर्षे

१४ वर्षे

१००

१४४००

३०८४२

 

*अटी व शर्ती लागू.

Copyright © 2015 Vainganga Mahila Nagari Sahkari Patsanstha Maryadit; Gadchiroli Powered by : AVCS Solution

website viwers