मुख्य पान आमचे विषयी वैशिष्टे सेवा ठेव कर्ज संचालक कर्मचारी संपर्क चौकशी
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
ठेव योजना

-:: मुख्यालय ::-

-:: विस्तार कक्ष ::-

पत्ता :-

आरमोरी रोड, पटवारी भवनच्या मागे , सर्वोदय वार्ड, गडचिरोली.

पत्ता :-

चंद्रपूर रोड, जिल्हा न्यायालय समोर,  कॉमम्प्लेक्स, गडचिरोली.

वेळ :-

सोमवार ते शनिवार

सकाळी :- १०:०० ते सायं. ०६:००

रविवार ,दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालय बंद राहील.

वेळ :-

सोमवार ते शनिवार

सकाळी :- १०:०० ते सायं. ०६:००

रविवार ,दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालय बंद राहील.

 

 

फोन :-

९३५६२१३८६३, ८३२९९९९७४१

फोन :-

०७१३२-२२२६६१, ९९२३६०१९६

 

 

 

 

ई- मेल :-

vainganga2007@rediffmail.com,

hvainganga318@gmail.com

ई- मेल :-

bvainganga318@gmail.com

-:: विस्तार कक्ष ::-

पत्ता :-

धानोरा रोड, लांझेडा, गडचिरोली.

वेळ :-

सोमवार ते शनिवार

सकाळी :- १०:०० ते सायं. ०६:००

रविवार ,दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालय बंद राहील.

 

 

फोन :-

८०८०९५८६७४, ९७६५७८८२५५

 

 

 

 

ई- मेल :-

vaingangalanzeda123@gmail.com

Copyright © 2015 Vainganga Mahila Nagari Sahkari Patsanstha Maryadit; Gadchiroli Powered by : AVCS Solution

website viwers