मुख्य पान   आमचे विषयी   वैशिष्टे   सेवा   ठेव   कर्ज   संचालक   कर्मचारी संपर्क   चौकशी
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
 
ठेव योजना
 
 
   
 
 
 

ठेव प्रकार ( *ठेव व्याजदर वेळोवेळी बदलत असतात.सन ३१/०३/२०१८ पर्यंतचे प्रचलित व्याज दर )

:: पिग्मी ठेव व आवर्त ठेव ::

अ.क्र.

मुदत

व्याज दर

१.

१ वर्षे

६%

२.

१ वर्षे ते २ वर्षे

७%

३.

२ वर्षे ते ३ वर्षे

१०%

४.

३ वर्षे ते ४ वर्षे

१०.५०%

५.

४ वर्षे ते ५ वर्षे

१२%

::मुदत ठेव ::

अ.क्र.

मुदत

व्याज दर

१.

४५ दिवस

४.५०%

२.

९० दिवस

५.५०%

३.

१८० दिवस

७%

४.

१ वर्षे

९%

५.

१ वर्षे ते २ वर्षे

९.५०%

६.

२ वर्षे ते ३ वर्षे

१०%

७.

३ वर्षे ते ४ वर्षे

१०.५०%

८.

९० महिन्यात

दाम दुप्पट

जेष्ठ नागरिकांना १ % ज्यादा व्याज दर .

::सुकन्या ठेव योजना ::

अ.क्र.

वय वर्ष

मुदत

मासिक बचत

एकूण बचत

देय रक्कम

१.

० वर्षे ते १ वर्षे

१७ वर्षे

१००

२०४००

६२४७३

२.

१ वर्षे ते २ वर्षे

१६ वर्षे

१००

१९२००

५४६३८

३.

२ वर्षे ते ३ वर्षे

१५ वर्षे

१००

१८०००

४७६४३

४.

३ वर्षे ते ४ वर्षे

१४ वर्षे

१००

१६८००

४१३९७

५.

४ वर्षे ते ५ वर्षे

१३ वर्षे

१००

१५६००

३५८२१

६.

५ वर्षे ते ६ वर्षे

१४ वर्षे

१००

१४४००

३०८४२

 

*अटी व शर्ती लागू.

 
 
Copyright © 2015 Vainganga Mahila Nagari Sahkari Patsanstha Maryadit; Gadchiroli     Powered by : AVCS Solution
website viwers